Remember me
Password recovery

People resume updating tips

Jim Lange, the original host of the long-running game show "The Dating Game" died Tuesday in Mill Valley, Calif., after suffering a heart attack, his wife, Nancy, told TODAY. He appeared as the host of the ABC show after spending his early career in radio, and hosted the program during its on-and-off runs from 1965 to 1980.
Douglas Mac Arthur patungong Australia mula sa Corregidor sa utos ni Pangulong Franklin Roosevelt ng Estados Unidos noong 1942, sinabi niyang "I shall return." ("Ako'y magbabalik."). Huminto ang landing barge nga 50 yarda ang layo mula sa pampang. Ito ay naging bantog at naging pang-akit sa mga turista.